לוגו אירוע

 

ועידת המייסדים – עת לבנות

האירוע לתורמי בניין בית הכנסת המרכזי של חסידי סלונים בירושלים, הופק בשיתוף עם חברת 'טיפ הפקות', כאשר על הייעוץ, הסטיילינג והמיתוג מנצחת 'זינוק'. 'טיפ הפקות', כאשר על הייעוץ, הסטיילינג והמיתוג מנצחת 'זינוק'.

ועידת המייסדים – עת לבנות

האירוע לתורמי בניין בית הכנסת המרכזי של חסידי סלונים בירושלים, הופק בשיתוף עם חברת 'טיפ הפקות', כאשר על הייעוץ, הסטיילינג והמיתוג מנצחת 'זינוק'. 'טיפ הפקות', כאשר על הייעוץ, הסטיילינג והמיתוג מנצחת 'זינוק'.

ועידת המייסדים – עת לבנות

האירוע לתורמי בניין בית הכנסת המרכזי של חסידי סלונים בירושלים, הופק בשיתוף עם חברת 'טיפ הפקות', כאשר על הייעוץ, הסטיילינג והמיתוג מנצחת 'זינוק'. 'טיפ הפקות', כאשר על הייעוץ, הסטיילינג והמיתוג מנצחת 'זינוק'.

ועידת המייסדים – עת לבנות

האירוע לתורמי בניין בית הכנסת המרכזי של חסידי סלונים בירושלים, הופק בשיתוף עם חברת 'טיפ הפקות', כאשר על הייעוץ, הסטיילינג והמיתוג מנצחת 'זינוק'. 'טיפ הפקות', כאשר על הייעוץ, הסטיילינג והמיתוג מנצחת 'זינוק'.